Rogelio Álvarez

Tags: ,

Rogelio Alvarez

Full Name

Rogelio Alvarez

Weight, Height

5-11, 183lb (180cm, 83kg)

Born, Age

April 18, 1938 in Pinar del Rio, Cubacu

Debut

September 18, 1960

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Álvarez